Developer

Developer

Krom výše maximální podpory, obvykle v režimu podpory De minimis Vám předložíme legislativu programu NZÚ k implementaci do klientské Smlouvy o BS, jasně pojmenujeme milníky a konsekvence z nich plynoucí při administraci žádostí o podporu.  Dodáme také odborné materiály v elektronické podobě za účelem publikování v médiích.

Realizační firma

Realizační firma

Již několik let se můžeme spolehnout na to, že běžné výrobky a technologie splňují kritéria pasiního standardu a jsou součástí realizace všech rodinných domů na území ČR. Zárukou kvality stavebního provedení spolehlivě vypoví realizovaný Blower door test. Větrání s rekuperací je pro úsporný dům standardem taktéž.

Jsme připraveni převzít odpovědnost za komplexní přístup, přesahující administrační rámec, dle projektu investora.