Co uděláme

Musíme předestřít, že žádným způsobem nezasahujeme do navrženého architektonického řešení domu a plně respektujeme zvolené způsoby vytápění a přípravu TUV.

Technicky zhodnotíme Vaší stávající Projektovou dokumentaci.

Posoudíme Váš stávající projekt, navrhneme opatření dle směrnice programu NZÚ.

Vypracujeme a dodáme Hodnotovou nabídku jako podklad k učinění Informovaného rozhodnutí před uzavřením smlouvy.

Dodáme Odborný posudek, podáme žádost. Společně připravíme dokumenty pro Doložení realizace. Jsme s Vámi do připsání finančních prostředků na Váš bankovní účet.

Odborný posudek je štěžejní přílohou k Žádosti o dotaci, z něhož je patrný celkový stav projektu včetně rozsahu a způsobu provedení navrhovaných opatření a také to, že tyto opatření splňují podmínky stanovené Programem. Odborný posudek je zároveň podkladem pro stanovení výše podpory.

Odborný posudek

  • Projektová dokumentace
    • PD stavební část
    • PD VTP
    • PD VZT
    • případně PD Obnovitelných Zdrojů Energie
  • Energetický posudek

Standardní doba dodání ODBORNÉHO POSUDKU je 42 kalendářních dní.

Cena za vypracování Odborného posudku je 35 tis. Kč. Současně s čerpáním finanční částky z oblasti podpory prvního řádu  B.0,  B.1 nebo B.2 bude čerpána částka z podoblasti podpory B.3 a to ve výši právě 35.000,- Kč.

Znamená to tedy, že cena za dodání Odborného posudku naší firmou je identická, jako výše podpory podoblasti B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku.

Za komplexně dodanou službu se odměňujeme řádově v jednotkách percent z výše alokované částky.

Do stanovení výše odměny se částka 35 tis. Kč, jako náhrada na přípravu Odborného posudku, tedy podoblast dotace B.3, nezapočítává.
často kladené dotazy

ČKD

prohlédněte si seznam nejčastěji kladených dotazů ...

Je nutná REKUPERACE ?

- ANO, instalace vzduchotechniky s rekuperaci, je nutná pro všechny tři oblasti podpory, tedy B.0, B.1 a B.2. Nemít instalovanou REKUPERACI znamená, neúčast v programu Nová zelená úsporám - NOVOSTAVBY.

Mohu stavit svépomoci ?
Mohu žádat o dotaci zpětně
Nestihnu realizaci do 36 měsíců
Jak dlouho trvá administrace