Moravany u Brna

Poloha    
     
Kraj: Jihomoravský  
Katastrální území: Moravany u Brna  
     
Dotace    
     
Žádost: 2015 rok
Oblast podpory B.2 500.000,-
Režim podpory: De minimis  
     
Technické parametry    
     
Měrná roční potřeba tepla na vytápění - EA 13,74 [kWh.m-2.rok-1]
Měrná neobnovitelná primární energie - EPN/A 59,6 [kWh.m-2.rok-1]
Neprůvzdušnost obálky budovy - n50 0,5 [1.h-1]
  Skladba  Tloušťka (mm) W.m-2.K-1
       
Střecha: Suma tl: / U: 373,25 0,122
  Sádrokarto/desky 12,5  
  Hydroizolace / pojistná folie difuzní 0,25  
  PUR foukaná izolace 360  
  Hydroizolace / pojistná folie difuzní 0,5  
       
Stěna: Suma tl: / U: 270 0,115
  omítka vápenocementová 15  
  Keratherm Tondach 25B 250  
  omítka /silikátová 5  
       
Podlaha: Suma tl: / U: 352,5 0,101
  beton/betonová mazanina 50  
  Polystyrén pěnový s příměsí grafitu  300  
  hydroizolace podlahová 2,5  
       
Pozn: výpis obsahuje výběr z konstrukcí    
Okna 1      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,5 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,92 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 53 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,037 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,73 W.m-2.K-1
       
Dveře       
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,6 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,92 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 0,29 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,037 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,91 W.m-2.K-1
       
Půdní výlez      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf - W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g - %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg - W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 1,1 W.m-2.K-1
       
Pozn: výpis obsahuje výběr z výplní otvorů      
Větrání:   Regulus Kinetic B 
Vytápění:   Luna Nuvola Platinum+
Ohřev vody:   Luna Nuvola Platinum+
     
Popis:    
     
Vytápění je převážně teplovodní a částečně pomocí elektrického podlahového vytápění o výkonu 1 kW. Zdrojem ohřevu topné a teplé užitkové vody je kondenzační plynový kotel s integrovaným zásobníkem TUV o výkonu 16 kW. Teplovodní otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem vody a nízkoteplotním teplotním spádem pro radiátory. Vstupní teplota vody do otopné soustavy je regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily. Větrání je na 86 % nucené s rekuperací tepla pomocí protiproudého výměníku (u 100 % větracího toku) a bez vlhčení. K ohřevu TUV slouží zásobník integrovaný v plynovém kotli o objemu 45 I. Rozvody TUV jsou bez cirkulace. Na spotřebě elektrické energie pro osvětlení se podílí výhradně diody. Pro zajištění teplotní stability v letním období jsou použité venkovní žaluzie.